Par asociāciju “Fegime”

FEGIME - Privāto elektrotehnisko izplatīšanas uzņēmumu asociācija.

Elektrika “Fegime Finland & Baltic”sastāvā ir kopš 2014. gada janvāra.

FEGIME MISIJA: radīt vērtību asociācijas biedriem,  piegādātājiem un klientiem:

 • garantējot ilgtermiņa sadarbību un uzticības cienīgas attiecības starp FEGIME vairumtirgotājiem, piegādātājiem un klientiem;
 • apvienojot izveidotas starptautiskas grupas spēku un katra vairumtirgotāja elastību, veiklību un augstvērtīgu apkalpošanu;
 • nodrošinot risinājumus, kas pielāgoti vietējām vajadzībām, tādējādi iegūstot nozares labākos produktus un zīmolus;
 • nepārtraukti pielāgoties pastāvīgi mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Fegime Finland & Baltics asociācijā ietilpst:

 • 5 valstis
 • 500 darbinieki
 • 10 000 klientu
 • Pārdošanā 200 miljoni eiro

Fegime mērķis:  apvienot mūsu vidējo uzņēmumu spēkus - biedru, klientu un piegādātāju labā.

ENERĢIJA un SPĒKS ir mūsu stiprās puses.

FEGIME Group darbojas kā starptautisks biznesa ģenerators.

Mēs uzskatām, ka mūsu neatkarīgo, ģimenei piederošo dalībnieku, uzņēmumu savienība padara stiprāku un jaudīgāku. Katrs no mums tirgū piedāvā atšķirīgu pieeju, kuras pamatā ir tuvums un uzticēšanās, apvienojot asociācijas pieredzi ar katra vairumtirgotāja elastību, veiklību un augstvērtīgu  apkalpošanu.

Tas ir mūsu DNS, kur patiesai savienībai ir jārespektē tās biedru individualitāte.

Globālajā ekonomikā veiksmīgiem uzņēmumiem jārīkojas globāli, vienlaikus saglabājot savu unikalitāti, tāpēc FEGIME respektē katra biznesa daudzkultūru raksturu.

FEGIME grupa tic divvirzienu attiecību dinamikai. ”

Vērtība mūsu DALĪBNIEKIEM

FEGIME, pirmām kārtām, rada vērtību saviem biedriem, pilnvarojot viņus pieņemt precīzus biznesa lēmumus gan tagad, gan nākotnē.

Tas tiek nodrošināts viņu ikdienas uzņēmējdarbībā, piedāvājot pakalpojumus un informāciju:

 • inovācijas - attiecībā uz risinājumiem, procesiem, tirgiem un tehnoloģijām;
 • efektivitāti;
 • pēctecību;
 • rentabilitāti;
 • izaugsmi;
 • zināšanas.

Vērtība mūsu PIEGĀDĀTĀJIEM

FEGIME rada vērtību saviem piegādātājiem, nodrošinot tiem lielāku apgrozījumu un īstenojot starptautiskos, stratēģiskos lēmumus, kas pieņemti FEGIME ietvaros.

FEGIME nodrošina zināšanu un informācijas apmaiņu un garantē ilgtermiņa un uzticamas biznesa partnerattiecības.

Kā ģimenei piederošu elektrības vairumtirgotāju alianse, mēs tirgū piedāvājam atšķirīgu pieeju, kuras pamatā ir tuvums un uzticēšanās, apvienojot grupas spēku ar katra vairumtirgotāja individualitāti, veiklību un izcilu servisu. Tādā veidā mēs redzam, ka līdzsvarojam varu starp ģimenes uzņēmumiem un daudznacionālajām finanšu grupām.

Mēs “atveram durvis” visās mūsu dalībvalstīs, plānojam kopīgas mārketinga stratēģijas un cenšamies nodrošināt efektīvāku un apņēmīgāku līdzdalību vietējā līmenī.

Vērtība mūsu KLIENTIEM

Mēs, kā ģimenei piederošu elektrības vairumtirgotāju alianse, radām vērtības saviem klientiem, piedāvājot tirgū atšķirīgu pieeju, kuras pamatā ir tuvums un uzticēšanās, apvienojot grupas spēku ar katra vairumtirgotāja individualitāti, elastību, veiklību un izcilu servisu.

Turklāt, FEGIME garantē:

 • iespēju iegādāties mūsu nozares labāko zīmolu  produkciju, pastāvīgi atjaunojot zināšanas;
 • ilgtermiņa uzticamas attiecības;
 • ka klients vienmēr iegūst nepieciešamo kvalitāti par atbilstošo cenu un labu servisu no vairumtirgotāja puses, kas sakņojas vietējā līmenī, bet kuru atbalsta starptautiska organizācija.

Uzzini vairāk:

FEGIME.COM

 
×
LV